fatima_1358
 
 
 به نام او که موسیقی کیهانی را عاشقانه می نوازد
 
 
fatima_1358
 
 بین حقیقت و رویا یک دنیا فاصله است
حقیقت پیشه چشمام و رویا دست نیافتنی
حقیقت زندگی من تلخ و رویاش شیرین
به حقیقت تلخ نزدیکم و از واقعیت رویا دور
ای شیرین ترین رویا هرگز دست نیافتنی نباش
آفتاب نماینده حقیقت و شب نماینده رویاست
پس بیا با هم آفتابی بشیم تا حقیقت روشن شود

 
fatima_1358
 
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد
نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد
راهی نروم که بی راه باشد
خطی ننویسم که آزار دهد کسی را
یادم باشد که روز و روزگار بر وفق مراد تنها دل ما دل نیست....
 
fatima_1358 
 
+نوشته شده در پنج‌شنبه 10 آذر‌ماه سال 1384ساعت12:55 ب.ظتوسط سارا |
* *