عاشقانه فقط برای تو

 

 

 

خانه ای ساخته ام، روی وارستگی دریاها


 تکیه بر دامن کوه، سر راه وزش باد بهار


 خانه ای ساخته ام روی احساس گیاه


 پای دیوار بلورین بهشت


 خانه ای ساخته ام ، روی شادابی ایمان


 وبه رنگ گل سرخ، زیر باران ستاره


 وبه پهنای جهان


 خانه ای ساخته ام


 خاکش از باغ امید ، آبش از شبنم گل، نم نم ابر


 لب یک رود پر آب،که بود خانه سیال هزاران ماهی


 خانه ای ساخته ام......


 که به روی در دیوار بلورش


 پیچک عاطفه وعشق ومحبت


 گل شادی وشعف می روید

 

 می میرم

 

 

مانند نایی نباش که روزگار هر نوایی که می خواهد در آن بنوازد

 

********

از آن جهت، عقربه ی ساعت را عقربه می نامیم که

 

زمان را نیش میزند و می کُشد

 

********

هر وقت احساس کردی در اوج قدرتی، به حُباب فکر کن!

 

*********

 

درختان، ایستاده می میرند!

 

**********

 

هیچ وقت نگو فرصت ندارم تو همان زمانی را در اختیار داری که

 

فیثاغورث ،انیشتین،ارسطو و .... در اختیار داشتند

 

**********

 

در میان هر سیب دانه ای است محدود.در دل هر دانه ،سیب نامحدود.

 

چیستانی است عجیب ! دانه باشیم،نه سیب

 

**********

 

دنیا دو روز است یک روز با تو و روز دیگر علیه تو روزی که با توست

 

مغرور مشو و روزی که علیه توست ناامید مگرد زیرا هر دو پایان پذیرند

 

**********

 

www.hamtaraneh.com 

 

+نوشته شده در دوشنبه 12 آذر‌ماه سال 1386ساعت02:32 ب.ظتوسط سارا |
* *